Make your own free website on Tripod.com

I Encontro Musical Alto Sil. 29 e 30 Agosto.

Campaña reivindicativa polo galego na escola de Carracedelo

Forte oferta de profesores de galego. Campaña polo galego no IES Gil y Carrasco

 


 Fala Ceibe é un colectivo cultural con sede en Ponferrada (O Bierzo) coa principal misión de promover e defender o uso da língua galega na comarca fronteiriza do Bierzo.

Ademáis da língua propia do actual territorio da Comunidade Autonoma de Galicia, o galego é o idioma orixinario das comarcas limítrofes orientais de: O Bierzo, o Eo-Návia e As Portelas.

 Porque o ben máis prezado do noso povo: a nosa cultura e a nosa língua, non pode morrer, apoia a nosa loita. Castelao fariao.

 

 

última actualización 27-08-2003 (contador desde o 25-8-2000)

Vieiros Edición O Bierzo

Bierzo Cultura, da Escola de Gaitas de Vilafranca e Comisión Sarmiento

 

© Fala Ceibe