Make your own free website on Tripod.com
     

 

PORCOESPIÑO

boletín socio-cultural e lingüístico

 

Portada do número 0 do PORCOESPIÑO
PORCOESPIÑO, nº 0

CONSELLO DE REDACCIÓN

Alberte Gómez

Anxo X. Rodríguez

Ana Pontón

Xabier Lago

Miguel Gutierrez

Xavier Roo

DISTRIBUCIÓN GRATUÍTA

TIRAXE 800 exemplares

O boletín non asume necesariamente as opinións dos artigos asinados. Aconséllase a reproducción citando a fonte

COLABORACIÓNS A:

Apdo. 257 - 24400 Ponferrada

Maio de 2000

nº 0

  O PORCOESPIÑO é un proxecto cultural froito do novo contexto do renacer da identidade galegoberciana.

Trátase dunha revista plural, aberta á participación de todos e todas. Un medio de comunicación que será voceiro da nosa cultura asoballada. Procuramos o restablecemento pleno da liberdade de expresión na nosa comarca.

PORCOESPIÑO aprofundará nas relacións culturais entre as duas marxes da "raia".

Cómpre facer un chamamento á participación en PORCOESPIÑO dos outros galegofalantes da "franxa irredenta".

Tamén o galeguismo político debe incorporarse activamente verbo da resolución definitiva da problemática da "franxa irredenta". O 50 cabodano do pasamento do patriota Daniel Castelao semella a mellor xeira para atoparmos novos vieiros de colaboración galegoberciana.

  Editorial
Polo galego no ensino berciano.  
  Consello do Bierzo
Identidade Cultural  
  Recuncho da Lingua